Kwetsbaarheid melden

Onze mensen werken iedere dag aan de beveiliging en optimalisatie van onze websites en onze systemen. Maar wij laten ook wel eens een steekje vallen. Ook websites, webshops en web applicaties maken blijft tenslotte mensenwerk. Heb jij een kwetsbaarheid gevonden in één van onze diensten? Dan stellen wij het op prijs als je dit zo spoedig mogelijk aan ons meldt.

Melden

Geef je melding door via onderstaand formulier of via een e-mail naar cvd@cybox.nl. Vermeld hier a.u.b. zo volledig mogelijk de gevonden kwetsbaarheid met alle mogelijke details, zoals de stappen die doorlopen moeten worden en waar de kwetsbaarheid zich openbaart. Denk hierbij aan:

  • SQL injecties,
  • XSS (cross site scripting),
  • CSRF (cross site request forgery),
  • een onveilige verbinding of ontoereikende versleuteling,
  • een informatielek,
  • authenticatie en/of autorisatie problemen,
  • enzovoorts.

Wat kun je van ons verwachten

Wij gaan zo spoedig mogelijk aan de slag met je melding en geven je hierbij zo snel als mogelijk een reactie. Mocht het nodig zijn dat wij meer informatie van je nodig hebben, dan kan het zijn dat wij hier tussentijds om vragen.

Wat verwachten we van jou

We vragen je om, zo lang als wij ermee bezig zijn, discreet om te gaan met je bevindingen.

Tenslotte

Zodra het probleem is opgelost zullen we je hier ook van op de hoogte brengen. Dank je wel voor de moeite!

Melding maken